MUDr. Simona Dolanová

Vzdělání
 • 1989 - 1995 2. lékařská fakulta UK v Praze
Postgraduální vzdělávání
 • 1998 - atestace I. stupně v ORL oboru
 • 1998-1999 - základní kurs akupunktury
 • 2001 - mezinárodní kurs funkční endonasální endoskop. chirurgie
 • 2002 - atestace II. stupně v ORL oboru
 • 2003 - mezinárodní kurs chirurgie base lební
Zaměstnání
 • Od r. 1996 dosud - ORL odd. Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze 4, ve funkci sekundárního lékaře
Profesionální zaměření
 • funkční endonasální endoskopická chirurgie
 • traumatologie orofaciální oblasti
 • chirurgie štítné žlázy
Členství v odborných společnostech
 • Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS J. E. Purkyně
Jazykové znalosti
 • angličtina
 • němčina
 • francouzština
doctor-img