Lékaři

V ambulanci ORL centra střídavě pracují:

MUDr. Simona Dolanová

MUDr. Simona Dolanová

Vzdělání
 • 1989-1995 - 2. lékařská fakulta UK v Praze
Postgraduální vzdělávání
 • 1998 - atestace I. stupně v ORL oboru
 • 1998-1999 - základní kurs akupunktury
 • 2001 - mezinárodní kurs funkční endonasální endoskop. chirurgie
 • 2002 - atestace II. stupně v ORL oboru
 • 2003 - mezinárodní kurs chirurgie base lební
Zaměstnání
 • 1996-2011 - ORL odd. Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze 4, ve funkci sekundárního lékaře
Profesionální zaměření
 • funkční endonasální endoskopická chirurgie
 • traumatologie orofaciální oblasti
 • chirurgie štítné žlázy
Členství v odborných společnostech
 • Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS J. E. Purkyně
Jazykové znalosti
 • angličtina
 • němčina
MUDr. Katarína Mezihoráková

MUDr. Katarína Mezihoráková

Vzdělání
 • 1988-1994 - Lékařská fakulta University Komenského v Bratislavě
Postgraduální vzdělávání
 • 1997 - 1. atestace v ORL oboru
 • 1998-1999 - specializovaný kurs akupunktury
 • 2006 - vydána MZ ČR specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v ORL oboru
Předchozí zaměstnání
 • 1994-2007 ORL oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice
 • 2007-2008 Ušní sanatorium s.r.o.
Členství v odborných společnostech
 • Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku JEP
Jazykové znalosti
 • angličtina
 • němčina
 • francouzština
 • italština