MUDr. Katarína Mezihoráková

Vzdělání
  • 1988 - 1994 Lékařská fakulta University Komenského v Bratislavě
Postgraduální vzdělávání
  • 1997 - 1. atestace v ORL oboru
  • 1998 - 1999 specializovaný kurs akupunktury
  • 2006 - vydána MZ ČR specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v ORL oboru
Předchozí zaměstnání
  • 1994 - 2007 ORL oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice
  • 2007 - 2008 Ušní sanatorium s.r.o.
Členství v odborných společnostech
  • Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku JEP
Jazykové znalosti
  • angličtina
  • němčina
  • francouzština
doctor-img